Välkomna!Älskar ni också hundar? Lever ni med hund eller önskar ni göra det? Hur ni än förhåller er till hundar så finns det säkert något i min blogg som är läsvärt.


lördag 19 oktober 2013

Dominans = aggression?

Vad är dominans och hur manifesterar det sig? Det är ett kontroversiellt ämne och det finns mängder att läsa om just detta i böcker och på internet. Anledningen till att jag kom in på det idag är för att jag satt och läste om ett fall där två hundar i familjen hamnar i slagsmål och orsaken till detta är troligen en dominans fråga. Enligt mig är det så fel det kan bli.

Modern forskning och studier från etologer världen över är idag överens om att dominans inte handlar om aggression. Den gamla skolan där hunden ska veta sin plats i rangordningen ratas alltmer av instruktörer och beteendevetare. Att med nedtryckningar, korrigeringar och fysiskt våld inte på något sätt talar om för hunden att den står lägre i rang än människan. Tvärtom så talar detta om för hunden att människan inte går att lita på. Många gånger har man fått förklarat för sig när en hund är aggressiv att den är väldigt dominant och behöver tas ned på jorden. Vi hundägare upplever problembeteenden hos hunden och måste förbättra vårt ledarskap. Denna hund har då fått behandling som ofta förstärker aggressionen i form av nedtryckning.

Mina förebilder Anders Hallgren, Kerstin Malm, Eva Bodfält med flera har lärt mig vad en dominant hund är. En dominant hund behöver inte visa sin position med våld, den har ett lugn och ett självförtroende som ofta stillar andra hundar. Den har ett tydligt språk och en säker kroppshållning. Den undviker bråk och visar de andra hundarna att den är att lita på. Ofta är det de andra hundarna som visar underkastelse signaler mot denna hund. Varför är det så och hur kan vi ha missförstått så länge?

Tidigare har vi bara studerat varg i hägn där individerna inte själva valt varandra. Självklart uppstår det rivalitet när dessa inte trivs med varandra. Studier i rangordning som gjordes av Schelderup-Ebbe var av höns och deras hackordning har också inverkat på hur vi ser djurs organisation. Dominans har därför förknippats med aggression eller våld. Själva ordet dominans betyder att vid flest tillfällen ha tillgång till viktiga resurser och bli respekterad av andra. Det säger ingenting om att detta sker med våld. Dominans förebygger våld i och med att individerna i en grupp vet hur de ska förhålla sig till varandra.

Aggressivitet för en hund är ett sätt att skapa avstånd och det leder till distans mellan individer. En aggressiv hund vill alltså öka avståndet till något eller någon. Det kan låta märkligt med tanke på att de ofta är de som går till attack. Men själva betydelsen av beteendet betyder just detta. Sedan kan de inte välja själva vilka hundar de stöter på under promenaden, det är vi som gör.

Därför motsäger dessa termer varandra och har inget med varandra att göra. Dominans ökar sammanhållningen medan aggression ökar avståndet.

Så till saken med detta. Dessa hundar som ständigt hamnar i bråk med varandra i hemmet trivs antagligen inte med varandra. Det finns såklart en mängd olika anledningar till varför de inte gör det men det som är uppenbart är inte att de försöker dominera med aggressivitet. Att de hamnar i konflikt med varandra kan handla om hormoner, sjukdom, otillräckliga resurser, dålig relation till matte eller mycket annat som inte tas upp i fallet. Istället för att ta reda på varför hundarna bråkar så råder hundtränaren i fallet matte att gå en lydnadskurs med hundarna, förbättra sitt ledarskap och ta tillbaka hemmet "bli dominant". Vi kan ju bara hoppas att denna inte menar med att svara med aggression.