Välkomna!



Älskar ni också hundar? Lever ni med hund eller önskar ni göra det? Hur ni än förhåller er till hundar så finns det säkert något i min blogg som är läsvärt.


Hunden vår vän

För ungefär 10 000 år sedan skedde en förändring i vår historia när man började odla korn och vete i mellanöstern. I och med detta blev människan mer bofast och alla var inte längre jägare. Även för hundarna skedde en förändring eftersom de fick fler funktioner och man började avla med inriktning på olika verksamheter.
Alla våra raser är avlade för en viss funktion. Därför kan man inte säga att en ras är bättre än en annan om man inte talar om exakt i vilken funktion. Det är åtskilliga hundar som fallit offer för att ägaren inte förstår vilken funktion hunden har, eller har valt just den hunden för att den är vacker att se på. Däremot spelar det ingen roll vilket utseende en hund har, om det är en mops eller en sankt bernard så härstammar alla hundar från samma anfader, vargen. Det betyder att många beteenden är lika oavsett ras.
Under väldigt lång tid har människan jobbat med att få fram de specialister vi har idag så som vallhund, draghund, jakthund osv. Den senaste tiden finns det ett flertal etologer som anser att avelns fokus ligger för mycket i detaljerna och inte i egenskaperna. Alltså att uppfödarna avlar på de hundar som är vackra och inte på de egenskaper den tagits fram till att ha. Problemet blir då att det kan bli svårt att hitta den hund man söker för ett visst ändamål.

Varför människan har haft ett så nära samarbete med hunden under så många år tror en del etologer beror på att hunden liksom vargen är ett flockdjur och arbetar bra tillsammans med andra. Hunden är uppmärksam på övriga flocken och den måste kunna samverka med flocken för att överleva. Att leva ett liv i flock har många fördelar. Ta vargen som med hjälp av övriga flockmedlemmar kan fälla större byten än vad den kan ensam. Tikarna i flocken kan hjälpa till med valparna och fostra och dia när mamman är ute på jakt etc. De yngre vargarna lär sig av de äldre vad som är farligt och vad som är ok.

Med nyare forskning och observationer av vargflockar i vilt tillstånd börjar det komma fram att den gamla bilden av rangordning i flocken börjar suddas ut. Ledarparet i en flock styr inte medlemmarna med järnhand och våld. Det är mycket mer komplext än så. Ledarparet tas väl om hand för de besitter en enorm kompetens som är en stor tillgång för överlevnaden. Detsamma gäller de äldre vargarna som besitter kunskap om bra jaktmarker och tekniker inom jakt och andra erfarenheter. De vårdas med respekt och ömhet.
Våld är heller inte lika vanligt i flocken som man tidigare trott. Det skulle stå flocken dyrt om det förekom slagsmål hela tiden. Om en varg blir skadad kan den inte följa med på jakt och energin går åt till att vårda.
Flockens medlemmar visar aktiv underkastelse för ledarparet som är trygga stabila vargar. Att styra flocken med aggression verkar helt ologiskt och ökar inte samarbetsförmågan
När våra hundar hemma slåss handlar det förmodligen om att de inte trivs tillsammans och kan inte undvika varandra för det inte finns utrymme. Aggression är många gånger en rädsla mot något man vill ha bort och öka avståndet till.

Ledarskap
I min utbildning på Hundoasen i Nynäshamn har jag fått lära mig att se på ledarskap med nya ögon. Tidigare har jag mest känt mig vilsen i min roll gentemot hunden och inte riktigt vetat vad jag ska tro på. Det finns en djungel därute med råd tips och förmaningar om hur man bäst leder sin hund. Ingenting har känts riktigt rätt för mig. Att med hård hand och våld styra hunden har aldrig tilltalat mig och det finns instruktörer som lär ut denna metod än idag. Det kanske beror på var de har utbildat sig och var de står i den etiska frågan.

Jag har hittat mitt sätt att arbeta med hund och har många fina resultat och underbara relationer med hundar. Ledarskapet handlar lika mycket om lärarskap där jag är den i flocken som besitter kunskap och resurser som hunden behöver. För mig är det bättre att vara en lugn och trygg ledare än att trycka ned sin hund till tillfällig lydnad.

För att ta ett exempel kan jag beskriva människogrupper på arbetet. Det är ofta en låst grupp där människor inte valt varandra och skulle i många fall inte umgås med varandra om de inte behövde.
Eller en flock vargar på ett zoo där de är inlåsta i inhägnad utan möjlighet att fly. De har heller inte valt den flocken, de har satts samman av oss människor och bråk uppkommer därför det inte finns möjlighet att ta sig undan.
Om man som hundägare har ett aggressivt sätt mot sin hund riskerar man att få en hund som är rädd för sin ägare. Kanske är det därför en del inte lyckas i sin träning. Vilken hund vill komma på inkallning om matte/husse är arg och hotfull i sitt kroppsspråk.

Auktoritär eller auktoritativ
Auktoritär menas att man hävdar sin ensamrätt till maktutövning.
Auktoritativ menas att man blir trodd på grund av sin ställning och sakkunskap.

Förr studerades rangordning i hägn och man tittade då på utfall, hot, undvikande och flykter vilket ledde till att synen på ledarskapet blev auktoritärt. Idag vet man enligt studier att ledarskapet mer handlar om initiativtagande, deltagande i lekar, förväntningar och social uppmärksamhet mm. som visar på ett mer auktoritativt ledarskap.
För att öka sitt ledarskap kan man se till att man är den som tar initiativet till olika aktiviteter som kontakt, lekar, dressyrövningar och att sätta gränser.
Såklart är hundar individer och är olika i sitt sätt beroende på ras. Man får hitta balansen mellan sig och sin hund. Vissa hundar är följeslagare och arbetar hårt vid sidan av sin ägare. Andra hundar är mer självständiga för att de avlats för att arbeta på det sättet

Träning och olika metoder
Skvallerträning
Jag kommer att gå igenom skvallerträning och hur man börjar träna med klicker. Man kan självklart träna utan klicker och bara använda rösten, fördelen med klicker är att belöningen blir mer exakt. Ska du börja med skvallerträning ska du ställa in dig på en lång och krävande tid. Du måste vara positiv, engagerad och tålmodig. I gengäld får du en mer harmonisk hund som litar på dig och resultatet är bestående. Hur väl ni lyckas du och din hund är helt upp till dig.

Skvaller är ingen quickfix och ingen ytinlärning!

Metoden lämpar sig bra för flera olika typer av problem men den riktar sig särskilt till hundar som lever under stress, osäkerhet och rädslor.
Ska du använda klicker ska hunden vara "inklickad". Annars får du börja med den delen och det är lättare än vad många tror. Du måste lära hunden att associera klickljudet med belöning.
Rent praktiskt går hela övningen ut på att du belönar din hund när den ser något som den normalt sett tycker är jobbigt. Det kan vara en mötande hund, en cyklist, ett lekande barn eller en annan människa. Du kan alltså använda metoden på sådant som hunden finner obehagligt och i situationer den annars inte vill befinna sig i. Skvallringen gör så att associationen omvänds från negativ till positiv för hundens hjärna. En mötande hund kommer i framtiden att innebära belöning och det kommer vara behagligt.

För att börja hela den här processen så kommer avstånd och tajming vara avgörande för hur väl ni kommer lyckas. Kan din hund inte ens titta på en annan hund utan att göra utfall så kommer det krävas stora avstånd i början. Ju mer avstånd ni har till det som är obehagligt, desto större är chansen att ni lyckas.

Steg 1
Nu börjar själva omvändningen. Ta med mycket godis, klicker och en stor portion tålamod när ni går på er första skvallerpromenad. Övningen är döpt till skvaller för att vi vill att hunden ska tala om för dig att den sett nåt. När ni konfronteras med det som hunden tycker är jobbigt så är det viktigt att du belönar hunden så fort den lägger ögonen på objektet, (ex hund, cykel, människa). Belöningen ska komma snabbt och innan hunden hinner reagera. Klicka och ge godis, vänd håll och gå därifrån.

Hunden ser nåt den tycker är jobbigt
Innan hunden hinner reagera så klicka och ge belöning
Gå snabbt därifrån

Tajmingen här kommer som sagt att vara avgörande. Klicka direkt för att förhindra att hunden går upp i varv och stänger av inlärningsmekanismen. Är hunden ordentligt inklickad kommer den förstå att ljudet betyder belöning. Går ni dessutom därifrån så lär den sig att det inte hände något obehagligt att se det den annars tycker är jobbigt. Tvärtom så hände det nåt bra. Gör detta varje gång och gärna på andra saker också när ni är ute på promenad.

Steg 2
När vi märker att hunden förstått kan vi sakta närma oss situationer som är jobbiga. Om hunden tycker att hundmöten är obehagliga så behöver vi hålla avstånd till andra hundar men successivt tar vi oss närmare. Till en början går vi ifrån situationen men när det är dags att mötas så genomför vi skvallerträningen genom hela mötet. Det vill säga att varje gång din hund tittar på den andra hunden så klickar vi och ger godis. I början går det åt massor med godis men det minskar naturligt allt eftersom. Vissa måste hålla 50 meters avstånd medan andra kan mötas på varsin sida om en väg. Det är helt individuellt och måste anpassas därefter. Det är bättre att hålla ett för långt avstånd och lyckas än att vara för nära och hunden gör utfall eller går upp i varv. När vi ser att hunden börjar tycka att det är okej och att den håller sig lugn i situationer den annars inte klarar av så kan vi gå vidare i träningen.

Tiden mellan steg ett och två kan vara allt från en vecka till flera månader. Ha tålamod!

Nu vill vi avancera lite när vi märker att hunden börjar förstå vad vi vill. När hunden sett på något så vet den att den ska få godis (det får den ju alltid) så den vänder sig mot dig för att ta emot belöningen. Den här gången vill vi att hunden ska titta dig i ögonen så nu väntar vi tills den gör det, klickar och ger sedan godisen. Hunden ska aktivt söka kontakt med dig och inte tvärtom. Du vill inte tjata ihjäl hunden. När man kommit såhär långt så underlättar det om du redan innan har tränat kontaktövningar så att den testar och ser om det är det du vill att den ska göra, annars kan man få vänta länge och riskera att hela övningen går förlorad. Som jag alltid nämner så är en bra kontakt grunden till allt samarbete mellan hund och människa.

Hunden ser nåt den tycker är jobbigt
vänta på att hunden tittar dig i ögonen
Klicka och ge belöning
Håll avstånd

Det här steget till ögonkontakt är oftast lättare än vad man tror. Har man dessutom tränat mycket kontaktövningar så är hunden van vid att söka ögonkontakt för att få instruktioner.
Tanken är att man successivt minskar på godiset och att man vågar utmana och gå närmare de jobbiga situationerna. Hunden måste utvecklas och försöka ta egna initiativ. När man vet att hunden lyckas så kan man gå närmare. Det finns de hundägare som idag kan passera och till och med befinna sig i tidigare jobbiga situationer som aldrig trott det skulle vara möjligt. Vissa rädslor går däremot inte bort helt men de kan oftast begränsas så att hunden kan leva ett fridfullt och harmoniskt liv.

Skvallringen är enklare än vad man tror och en positiv metod som passar många. Det tar däremot tid och engagemang från hundägaren. Vill du ha utförligare instruktioner och tips är det bara att kontakta mig.