Välkomna!Älskar ni också hundar? Lever ni med hund eller önskar ni göra det? Hur ni än förhåller er till hundar så finns det säkert något i min blogg som är läsvärt.


torsdag 24 juli 2014

Hundar och träning

Träningstips

Grunder
Det finns mycket som avgör hur en ung hund kommer att bli som vuxen. Till största delen handlar det om hur hundägaren behandlar och tränar sin hund i olika situationer. Vilka värderingar hundägaren har och vilket ansvar den tar för sin hund. Det har också stor betydelse hur mycket tid och personligt engagemang hundägaren lägger ner på att träna och vilka metoder den använder sig av.
När man tränar hund behöver man också förstå grunderna i inlärning. Dessutom bör man tänka på vad både hund och människa har för behov. Det finns några begrepp som kommer upp när man talar om inlärning.
Positiv förstärkning:
Det betyder att man belönar hunden för något den gjorde som var bra, man vill öka chansen att den ska göra om samma sak igen. En belöning kan vara mer än bara godis exempelvis leksak, beröm, uppmärksamhet. Både människor och hundar gör om något som lönar sig. Ta till exempel en hund som sitter bredvid din stol vid matbordet. Du faller offer för de där hundögonen som säger att den inte fått mat på evigheter och sticker till den en bit. Hunden kommer med största sannolikhet att göra om beteendet för att det lönade sig förra gången.
Negativ förstärkning:
Här styr man hunden till att det blir obehagligt att inte lyda matte eller husse. Det kan vara när man ska lära hunden att sitta ner. Då håller man kopplet uppåt så att det drar i halsen på hunden. Den automatiska reaktionen blir att hunden vill slippa undan obehaget och sätter sig ner. Då släpper man efter i kopplet så att det blir behagligt igen. När man använder negativ förstärkning ska man ha i åtanke att man använder sig av tvång och gör det obehagligt för hunden.
Bestraffning:
Ger sällan det önskade resultatet. Tyvärr används denna metod fortfarande och jag hoppas att vi instruktörer kan förmedla positiva och roliga metoder på ett mer framgångsrikt sätt. I den här metoden styr man inte hunden med obehaget, det bara kommer. Det man vill med bestraffning är att stoppa eller avbryta något man som hundägare inte tycker om att hunden gör. Risken finns att hunden tappar förtroendet för hundägaren och effekten av bestraffning är sällan något som är bestående. Dessutom ska man tänka på att det är oetiskt och enligt djurskyddslagen inte acceptabelt att bruka våld.
När hunden gör något som hundägaren inte tycker om exempelvis hoppar på en annan människa kan man istället för att bestraffa, visa hunden vad den kan göra istället. Det finns många sätt att träna med positiv förstärkning.


Inlärning tar tid och när man förstår det har man också mer tålamod med hunden. Genom att skapa en god relation med uppmuntran och positiv förstärkning förebygger man också många problem senare i livet när hunden är vuxen. Naturligtvis ska hunden ha gränser och dessa gränser bestämmer man innan man tar hem valpen. Det gör det enklare att vara tydligare i sitt sätt mot hunden. Vill man inte att hunden ska vara i sängen är det viktigt att man befäster detta på en gång.
Om man uppfostrar en hund med enbart negativ förstärkning är risken stor att hunden kommer att se på omvärlden på ett negativt sätt. Det kan ibland vara nödvändigt att använda denna metod men inte mer än att den positiva delen är dominerande.
Vid inlärning förespråkar jag klicker. Det är ett roligt och smidigt sätt att arbeta med hunden och man får ofta snabba resultat. Klickern gör även att hunden behåller sin förmåga att ta egna initiativ. Denna metod innebär till en början mycket godis. Vad för godis man ska använda är individuellt beroende på vilket godis just din hund tycker om. Vissa raser är mer kräsna än andra.

Inlärningen sker till en början utan kommandon. Det räcker med att man visar med handen och belönar med godis. När hunden har förstått vad den ska göra lägger man in kommandot samtidigt som hunden gör den rörelsen vi vill. Det är bra att träna ett fåtal övningar åt gången för att det inte ska bli rörigt. Att använda sig av handtecken är bra för att hunden lyssnar väldigt bra på vårt kroppsspråk.
Om hunden inte förstår ditt kommando har du inte befäst det ordentligt. Då får man backa och visa övningen igen så många gånger som behövs. Om du blir arg för att hunden inte förstår ett kommando är det stor risk att hunden tappar intresse och viljan. Det beror alltid på hundägaren och att den inte varit tydlig nog om hunden inte förstår.

Jobba på med era hundar och kom ihåg att det är otroligt berikande för både människa och hund att träna tillsammans.