Välkomna!Älskar ni också hundar? Lever ni med hund eller önskar ni göra det? Hur ni än förhåller er till hundar så finns det säkert något i min blogg som är läsvärt.


tisdag 9 december 2014

Pyometra

Det finns så många sjukdomar våra kära hundar kan drabbas av och några är väldigt vanliga. Jag tänkte ta upp en sjukdom som drabbar var fjärde tik i Sverige och som kanske inte alla hundägare känner till. Jag visste i alla fall inte mycket om sjukdomen pyometra innan jag läst om det ordentligt. Även om jag vet flera tikar som drabbats har jag inte riktigt vetat vad som egentligen händer i sjukdomsförloppet.

Pyometra, eller livmoderinflammation kan vara mycket allvarligt och det kan leda till att livmodern spricker i buken och hunden dör som följd. Livmodern blir varfylld och snabbt inflammerad och orsaken är en kombination av hormonella förändringar och bakterier. Alla raser kan drabbas men enligt studier löper vissa raser större risk än andra att insjukna och dessa är king charles cavalier spaniel, rottweiler och golden retriever. Det visar även på att detta gäller främst äldre tikar i övre medelåldern. I länder där det är vanligt att man kastrerar tiken är sjukdomen inte alls lika vanlig av förklarliga orsaker.

Sjukdomsförloppet kan se väldigt olika ut från plötslig död av kraftig bakterieökning i blodet till en långsammare utveckling under flera löpcykler. Symtomen du kan se på hunden är feber eller undertemperatur, ökad andning, ökad törst, ökad urinering, ökade flytningar, minskad aptit, slöhet och ett försämrat allmäntillstånd. Vissa tikar kan även bli stela och halta på bakbenen vilket kan göra det svårt att misstänka livmoderinflammation.

Vissa faktorer tros öka risken för sjukdomen och det är när tiken inte fått någon valpkull eller behandlats med hormoner för att skjuta på löpet. Bakterierna som orsakar pyometra är inte en enskild utan verkar vara bakteriestammar av stor variation som är kopplat till tikens egen bakterieflora. Därför är inte sjukdomen smittsam.

När diagnosen ställts av veterinär genom ultraljud så genomförs ett kirurgiskt ingrepp där livmoder och äggstockar tas bort. Om det uppstår komplikationer med blödningar eller att livmodern varit så skör att den spruckit så måste hunden stanna många dagar på veterinärstationen för behandling. Efter operationen kan tiken få ökad aptit, förändrad pälskvalité och hormon förändringar men ska kunna leva ett normalt liv.

Det här en sjukdom man ska ta på största allvar då den leder till döden om den lämnas obehandlad.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar