Välkomna!Älskar ni också hundar? Lever ni med hund eller önskar ni göra det? Hur ni än förhåller er till hundar så finns det säkert något i min blogg som är läsvärt.


fredag 5 september 2014

Känner du igen

Jag satt och läste veterinärrapporter då jag finner sånt väldigt intressant. Dels för att jag själv har en hund med en sjukdomshistoria och för att jag vill kunna hjälpa andra till att förstå att problem kan grunda sig i sjukdomar. När jag tänker efter har alla hundar jag har haft i min ägo haft någon sjukdom eller andra problem. När jag nu sitter och läser förstår jag allvaret i problemen med resistenta bakterier. Vi transporterar människor och djur över hela världen mer än nånsin och med detta följer resistenta bakterier. Alltså sådana som inte går att bota med antibiotika. Tydligen så är bakterierna så intelligenta att de sätter sig i arvsgenerna, de byter arvsanlag med varandra.

Vidare läste jag om furunkulos, den smärtsamma hudinfektionen. Det bildas bölder i huden och då främst i tassarna. Detta orsakas av stafylokockbakterier och det är mycket svårt att hantera och behandla. Det finns tre indelningar av sjukdomen där symtomen ser lite annorlunda ut beroende på hur djupt in infektionen nått. Läs mer om detta i länken som visas längst ned

Sist läser jag återigen den mycket intressanta artikeln skriven av Linda Toresson som just presenterat sin forskning kring kroniska mag-tarmsjukdomar. Jag känner igen flera av symtombilderna på både Norton och andra hundar i min närhet. Problembeteenden kan härröra från långvariga bekymmer med just detta. Läs gärna mer.

Rapport