Välkomna!Älskar ni också hundar? Lever ni med hund eller önskar ni göra det? Hur ni än förhåller er till hundar så finns det säkert något i min blogg som är läsvärt.


onsdag 9 juli 2014

Den duger inte.... whippet

Jag har länge funderat kring utvecklingen inom rasen whippet. Hundarnas exteriör börjar gå isär beroende på vad den ska användas till. Vad är det för fel på oss människor? Varför duger inte whippeten som den är? Det är en otroligt mångsidig hund som med sin smidighet klarar av racebanan såväl som lydnadsplanen. Det finns whippetar som arbetar som servicehundar och den är en skicklig spårhund. Varför måste vi förändra rasen efter våra behov, vad saknar den idag som vi känner att vi inte kan leva utan??? Det är en utmärkt familjehund, den är fredlig mot andra hundar och djur, följsam och lugn inomhus, humoristisk och snabb utomhus och en underbar vän.

Jag misstänker att rasens entusiaster inom en framtid kommer att ha så skilda åsikter att rasen delas in i två. Detta är anledningen till detta.
Som ni ser så skulle de båda hundarna lika gärna kunna vara två olika raser. Det är förbryllande hur vi fortsätter att förändra våra raser som det behagar oss. Nu är bilderna tagna på hundar som skiljer sig stort. Whippeten till vänster lämpar sig bättre för att springa snabbt i galopp medan whippeten till höger har tagits fram för utställningsringen och lämpar sig bättre i trav.
Här är en bild på en helt annan ras som heter magyar agár. Det är även det en vinthund men jag tycker att denna har mycket gemensamt med whippeten till vänster. 

För att förebygga denna eventuella uppdelning av whippeten har andra rasklubbar med samma problematik infört att hunden måste avlägga vissa prov för att kunna bli champion i utställningsringen. På så sätt kan man inte kringgå rasens ursprungliga arbetsegenskaper då dessa är den främsta anledningen och den enda anledningen till att hunden togs fram överhuvudtaget. Man förhindrar att exteriören blir den primära avelsfaktorn och istället tar man fram hundar som fungerar för det ändamålet den är tänkt för.

När man börjar förändra en ras följer problemen hack i häl. Titta på kända raser som schäfer och de trubbnosiga. Där valpar inte kan födas naturligt och höftfelen står på rad. Jag är rädd att whippetägare kommer att uppleva att fler hundar får följdsjukdomar i en tidigare frisk och sund hund. 

Jag läser på whippetklubbens hemsida ett dokument som sammanställts efter att arbetet med dokumentation av rasen inleddes 2003. Där står det att den senaste exteriördomarkonferensen för rasen hölls i november 1992 i Vinthundsklubbens regi.
"SWsammanställde ett kompendium, där man använde sig av kommentarer till standarden från Bo Bengtsons bok ”The Whippet” (David &Charles 1985) och Mary Lowes & E G Walshs bok ”TheEnglish Whippet (Boydell Press 1984). I kompendiet betonades vikten av att undvika överdrifter och att se till helhetsintrycket i första hand. Rasstandarden har ändrats efter domarkonferensen."
I dokumentet finns det även en text om att den största exportören av whippet till Sverige är Storbritannien. Under nittiotalet skedde det en stor ökning av antalet whippets i Sverige och då med hundar importerade från  England. Efter detta har det aldrig utförts någon hälsoinventering.
I dokumentet presenteras hur och vilka punkter gruppen RAS dokument arbetar med. Där verkar åsikterna redan gå isär. En grupp menar att exteriören är inget att utvärdera då den varken ändras eller innebär problem. Den andra gruppen menar att rasen går isär i exteriören och man bör fokusera mer på att whippeten är en galoppör och inte en travare. Det tas alltså fram hundar som är längre, mer lågställda och har mer vinklar bak. Det framgår klart och tydligt här. Läs på sidan 37 i dokumentet.

Läs dokumentet här
Om nu skillnaderna är noterade av en stor grupp inblandade i bevarandet av rasen, hur kan man då blunda för problemet? Vilka är denna grupp som inte ser detta? Jag hoppas att arbetet med bevarandet av den ursprungliga whippet fortskrider och utvecklas. Finns ingen anledning att förändra hundar som fungerar korrekt. Säga vad man vill men förändrar man medvetet exteriören kommer det att avlas på hundar som kanske har egenskaper man inte vill föra vidare men gör det ändå eftersom man vill åt exteriören. 

Heja ni som arbetar hårt för bevarandet av den underbara rasen whippet