Välkomna!Älskar ni också hundar? Lever ni med hund eller önskar ni göra det? Hur ni än förhåller er till hundar så finns det säkert något i min blogg som är läsvärt.


tisdag 1 april 2014

Hund i bil

Visste du att det finns regler satta av jordbruksverket om hur du får transportera hundar i bil? Jag återger vad reglerna säger. Du har alltid ansvar för din hund i bilen och om du ska transportera den i personutrymmet ska du se till att det sker på ett säkert sätt. Du kan ha hunden i kombiutrymmet men då måste du hela tiden ha uppsikt över den.

Hunden får inte bli skadad eller lida under transporten. Hunden måste vara säker i en inbromsning genom att antingen ha säkerhetsbälte eller sitta i en bur. Om du ska ha bur ska denna vara placerad på ett sätt som gerr ventilation och skugga och bilen ska vara anpassad för ändamålet.

  • Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon och högst 3 timmar enligt huvudregeln.
  • Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.
  • Under transporten ska hunden rastas och få vatten minst var sjätte timme. Den ska få foder med högst 24 timmars intervall.
  • En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.
  • En dräktig tik får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad valpning. Tiken får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valpningen. Det finns undantag från dessa två regler för sällskapshundar som transporteras i personbil och kortare sträcka än 50 kilometer.
  • En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den. 
Vid akuta tillstånd kan du bortse från vissa regler för att föra hunden till vårdplats. Du kan läsa mer om bestämmelser om du ska transportera fler hundar samtidigt på jordbruksverket.