Välkomna!Älskar ni också hundar? Lever ni med hund eller önskar ni göra det? Hur ni än förhåller er till hundar så finns det säkert något i min blogg som är läsvärt.


torsdag 7 november 2013

Reflektioner

Då jag surfar omkring på många olika hundsidor, läser, studerar och kritiserar (i mitt stilla sinne) så hittar jag såklart en mängd material jag håller med i och en mängd som jag inte alls håller med i. Så är det nog för de flesta som brinner för något och som är så känsligt som just hundar. Det är svårt att säga vad man tycker och jag läser ibland väldigt hetsiga diskussioner om hur vi träna våra hundar och ditten och datten. Jag är inte så delaktig i just dessa infekterade debatter men jag har en tydlig ställning här på bloggen om hur jag tycker angående hundhållning, träning, fostran och allt däremellan. Häromdagen snubblade jag över en sida om hundträning och där fanns det både bra och mindre bra tips på övningar och varför hunden beter sig som den gör i olika situationer. Kanon, förutom att den beskriver vissa avgörande ursprungsbeteenden på ett sätt som jag helt tar avstånd ifrån.

För att göra denna långa historia kort så handlar artikeln på bloggen om varför hundar morrar i olika situationer. Den beskriver även hur vi hundägare ska träna bort detta felaktiga beteende men samtidigt hur vi ska acceptera att detta härstammar från vargen så bli inte förvånade när hunden morrar, det är naturligt. När hunden morrar så är det viktigt att vi hundägare återerövrar tronen som enfaldig härskare, visar vem som bestämmer och sätter ned foten. Så, det handlade artikeln om som gjorde att jag reagerade och skrev ett inlägg här.

När en hund morrar är det viktigt att vi tittar på hela sammanhanget. Händer det i en pressad situation, är hunden skadad, har den ett läckert ben eller står hunden vid ett fält byte. Den kan morra vid hot eller lek men också som en hälsning hos vissa hundar. Hur morret låter är också avgörande för vad hunden menar med sitt morr, vissa raser "morrpratar" så det är viktigt att man hör skillnaden på prat och allvar. Kroppshållning, rörelser och mimik är även det en viktigt faktor i vad hunden egentligen säger till det den morrar åt. Vi kan inte säga att alla morr betyder hot och att hunden står över dig i rangskalan när den morrar. Det är förkastligt att tro att denna akustiska signal alltid betyder platsställning i rangordning. Men när hundar ska visa vilken ställning den har, om den är osäker eller självsäker så finns det en mängd andra signaler som hunden visar före den tar till själva morrandet. En självsäker hund visar detta genom att sträcka på sig, bära huvudet högt och ha svansen högt medan den osäkra har ett lägre kroppsspråk med huvudet nedåt och svansen nedåt. Om båda hundarna är jämbördiga så kan de demonstrera sin position genom att lägga huvudet på den andres manke, rida på varandra, brottas, boxas och lägga tassar på varandra. Det är sällan hundar går längre än såhär i sina ställningstaganden men såklart händer det att de kan börja morra, visa tänder och till och med slåss. Men om människor inte blandar sig i hundars kommunikation så uppstår det inte så ofta bråk.

Om en hund morrar mot en människa när den har mat, ben eller en annan resurs så betyder det "lämna mig ifred, jag litar inte på dig" Istället för att ruska om den här hunden i nackskinnet och lägga ner den för att visa vem som bestämmer är det bättre att faktiskt vara den som ÄR att lita på. Genom att trycka ner denna morrande hund och sno det den håller kärt förstärker ytterligare hundens känsla av att inte ha förtroende för människan. Vi har bekräftat morrandet och hundens värsta farhågor. Gå istället en bit bort för att visa att du inte ska ta det den har, och om du måste ta det hunden har så börja bygga upp förtroendet med att idka byteshandel. Det kan vara avgörande för en hunds hälsa att kunna ta något ifrån den om den har fått tag på något farligt. Bygg upp förtroendet mellan hund och människa och stärk relationen så att det blir en självklarhet att kunna ta det hunden har. Om du har en valp, börja redan då. Men se till att inte sno allt från valpen då den kan börja vakta av den orsaken också, hitta balansen i träningen.

Om hunden morrar i soffan eller i sängen tycker jag att den inte ska få vistas där fören den kan dela på utrymmet. Detta bör inte ske med våld eller liknande. Men beroende på hur den morrar så kan den faktiskt vakta sin liggplats och bör inte få domdera omkring med detta. Låt hunden få sova i en egen säng istället på golvet. Detta kan man förebygga i tidig ålder om man har en ras som har mycket vakt i sig med tydliga rutiner och gränser. Men om hunden morrar tillsynes utan orsak när den ligger ned kan den ha ont någonstans och om hunden morrar ofta så tycker jag att ett veterinärbesök är på sin plats.

Morrandet kan alltså betyda en mängd olika saker förutom just rangskala. Vissa raser som är extremt benägna att vakta måste tränas i förebyggande åtgärder tidigt för att inte börja vakta familj, trädgård eller kvarter och då sätter man upp tydliga konsekventa regler. Men om man bortser från dessa raser och själva vaktbeteendet så kan man misstänka att en hund är rädd, känner sig hotad eller har förtroendeproblem om den morrar mot människor och då är inte svaret att trycka ned en  redan osäker hund.

Med detta vill jag ha sagt att vi som arbetar med hund och hundägare har ett enormt ansvar med vad vi lär ut. Hundägare litar och tror på det instruktören säger och agerar ofta därefter. Det är inte roligt att läsa att morrandet enbart betyder ett positionstagande när hundens språk är mycket rikare än så. Vi har kommit långt i vår förståelse för hunddjuren, låt oss inte gå tillbaka tio steg i utvecklingen med att ta till oss av allt som står till förfogande på internet.